Šťastné DETI, naša srdcová záležitosť

..a možno sme boli maličkí, nie preto, aby sme vyrástli,
ale preto, aby sme boli, 
šťastní ako deti = šťastní ako rodina

Pre nás je to dôležité

Výchova detí a vzdelávanie. Pre nás to nie je len téma, ale každodenný život, poslanie a naplnenie. Milujeme to, sami sme si to vybrali a venujeme tomu nielen celú svoju pozornosť a srdce, ale aj celého človeka. Riešime problémy, nachádzame z nich východiská, vzdelávame sa, rastieme po stránke odbornej, ale predovšetkým človečenskej. Z lásky sme prišli na tento svet a úprimne si želáme ho v tomto duchu naďalej tvoriť a zveľaďovať. Radosť je to, čo nám to všetkým prináša.

Vízia a jej naplnenie

Niekde v ďalekej budúcnosti vidíme dospelého človeka, ktorého sme v detstve držali za ruku. Je samostatný, slobodný, láskavý, rozhľadený a zodpovedný. Je hodný svojho miesta v spoločnosti, má prirodzené sebavedomie, pozná svoje tienisté stránky, ktorým je pripravený čeliť a ťaží z pevných základov, ktoré získal v útlom veku svojho života. Je pripravený robiť čokoľvek, čo vnútri seba cíti ako neodolateľnú túžbu naplniť svoj život tým, čo práve robí a dáva mu to zmysel.

Rodinná škola ?

Láska

Veľmi dobre si uvedomujeme dôležitosť láskavého prístupu k tomu najdôležitejšiemu človeku, ktorého nám s dôverou zverujete.

Čas

Nezanedbateľnú časť dňa sa vaše dieťa ocitá v prostredí mimo domova, ktoré ho v živote podstatným spôsobom formuje a výrazne ovplyvňuje.

Bezpečie

Pocit ochrany a bezpečia je od útleho veku významným prvkom toho, ako bude človek v dospelosti pripravený na svoje životné skúšky.

Základy

Pevné základy, pocit istoty, láska, tvorivé podnety, inšpirujúce prostredie, morálne vzory a všestranný rozvoj sú pre nás absolútne kľúčové.

Interakcia

Školácke kamarátsva, huncútstva a dobrodružstvá. Kto z nás by si na ne nepamätal a s radosťou nespomínal na učiteľov a spolužiakov ?

Dar

Vaše dieťa je pre nás rovnakým darom ako to vnímate aj vy sami. Nielen darom, ale aj radcom, inšpiráciou, poučením a často aj zrkadlom.